ТӨРТІНШІ БӨЛІМ. Әулет кестесі.

Бекарыс (Орта жүз) – Ақмырза (Құлшығаш) (193-198 беттер).

Ақмырза (Құлшығаш) – Өтеулі – Ханкелді: Бердəулет – Мамыр, Əлібек, Будан; Бидəулет – Дəуен – Құлатай, Құлжан (199-263 беттер).

Ақмырза (Құлшығаш) – Өтеулі – Асан: Əлі-Жайсан; «Үкілі-Жайсан» Əжіқожа. Үсен – Барлыбай, Байтеке, Жұмық, Текебай, Сармантай  (264-344 беттер).

Ақмырза (Құлшығаш) – Өтеулі – Қанжайлау: Жармырза-«Мамажар» – Əжібай, Садыбек, Күңбас, Көрпе (345-371 беттер).

Ақмырза (Құлшығаш) – Өтеулі – Дүйсенбі: Лепес, Көбес-Қайдауыл, Жəдік (372-425 беттер).

Ақмырза (Құлшығаш) – Алтын-Жиенбек (426-607 беттер).

Ақмырза (Құлшығаш) – Жортпас (608-742 беттер).