Өзгерту\толықтыру

437-445, 582-587 беттер өзгертілуде\толықтырылуда.
669 бет өзгертілді\толықтырылды. Шындалы ата ұрпақтары.
685 бет өзгертілді\толықтырылды. Әбибулла, Рахматулла, Жұбайла ата ұрпақтары.
326 бет өзгертілді\толықтырылды. Бахытжан-Нұрлан, Айсұлтан.
450 бет Жиенбек атаның ұрпағы толықтырылды.
527, 530, 533 беттер өзгертілді\толықтырылды.
464 бет Тәңірберген атаның ұрпағы толықтырылды.
261 бет Наурызбай баба ұрпақтары өзгертілді\толықтырылды.