Өзгерту\толықтыру

520 бет Әшірбек баба ұрпағы толықтырылды.
552 бет Ағабек баба ұрпағы толықтырылды.
482 бет Ізбасар баба ұрпақтары өзгертілді\толықтырылды.
547-581 беттер өзгертілді\толықтырылды. Бабалардың орындары ауыстырылды.
739 бет өзгертілді\толықтырылды.
727 бет өзгертілді\толықтырылды.
552 бет Айбатыр баба ұрпақтары өзгертілді\толықтырылды.