Өзгерту\толықтыру

586 бет өзгертілді\толықтырылды.
574 бет толықтырылды.
437 бет толықтырылды.
740 бет толықтырылды. Құдияр баба қосылды.
739 бет өзгертілді\толықтырылды.
359 бет өзгертілді\толықтырылды.
357 бет толықтырылды. Пернебай бабамыздың ұрпақтары қосылды.
356 бет өзгертілді\толықтырылды.
552 бет өзгертілді\толықтырылды.
326 бет өзгертілді\толықтырылды.
515 бет өзгертілді\толықтырылды.
719 бет толықтырылды.
397 бет толықтырылды.
661 бет өзгертілді\толықтырылды.
737 және 735 беттердің орындары ауыстырылды.
736 және 737 беттердің орындары ауыстырылды.
735 және 736 беттердің орындары ауыстырылды.
737 бет өзгертілді.
734 бет өзгертілді\толықтырылды.
585 бет өзгертілді\толықтырылды.
640 бет өзгертілді\толықтырылды.
513 бет өзгертілді\толықтырылды.
725 бет өзгертілді\толықтырылды.
589 бет өзгертілді\толықтырылды.
669 және 670 беттердің орындары ауыстырылды.
342 және 343 беттердің орындары ауыстырылды.
698 бет өзгертілді.
551 бет өзгертілді\толықтырылды, Өсербай бабамызға.
551 бет өзгертілді\толықтырылды, Жүніс бабамызға.
460 бет өзгертілді\толықтырылды.