Өзгерту\толықтыру

397-1 бет өзгертілді. Анарбай ата ұрпағы.
719 бет толықтырылды. Оразбек ата ұрпағы.
375 бет толықтырылды. Шүктай ата ұрпағы.
522 бет толықтырылды. Әбітай ата ұрпағы.
624-1 бет толықтырылды. Байырбек баба ұрпақтары.
397-1 бет толықтырылды. Есентай ата ұрпағы.
397 беттен 397-1 бетке Мелдеш ата ұрпағы ауыстырылды. Мелдеш атаның баласы Әлібай қосылды.
455 бет өзгертілді\толықтырылды. Наурызек ата ұрпақтары.